Vi har også fulgt en smule med i denne lille rasismedebatten, har har i så måte med glede og interesse lest innleggene til Snillfant, Arthur Park og KingKong. Dog ikke på en gang, åh, nei, vi er en sensibel person, som må innta slikt gradvis, i små doser.

 

Så til saken: Vi tror i grunnen at vi er ferdige med den der vulgære hudfargenegergulingrasismedebatten. Sånn egentlig.  Altså det som går på at noen raser/etniske grupper er bedre enn andre, grunnet genetiske egenskaper.  At enkelte personer der ute, herunder Ali Farah, diamanthustruen hans og deres politisk korrekte klakkører, forsøker å holde den mer eller mindre kunstig i live, i hvite menneskers disfavør, overrasker oss egentlig lite. Men i det store og hele går det vel i dag på toleranse overfor ulikhet, hvor mye ulikhet vi skal akseptere, og hvor langt bakover vi skal bøye oss i støvet i rent ut rævsleikende ydmykhet overfor alt som er ikke-vestlig og helst muslimsk, og helst i tydelig forakt for verdien av vår egen kulturarv. At det finnes forhold relatert til de der nye landsmennene og -damene, som er kritikkverdige og direkte uakseptable, rent ut uspiselige, er hevet over tvil. Det må være lov å kritisere dette, uten å bli stemplet som rasist. Og vi er møkka lei av å se at folk lettvint blir stemplet som rasister av folk som Ali Farah og diamanten, støttet av en samlet og politisk korrekt konsensuspresse og representanter for våre myndigheter.  Det ble gjort en feilvurdering fra ambulansepersonalets side i forbindelse med episoden i Sofienbergparken, derom hersker ingen tvil.  Ali Farah ble dårlig behandlet i en kritisk situasjon, noe mange andre uheldige også opplever.  Men er dette rasisme?  Etter vårt syn, nei!  Hva pokker er det denne Ali Farah forventer i en slik situasjon som han kom opp i? Rød løper, diamantbesatt båre og en hel hærskare av hvite ambulansefolk som han kan pisse på? Samt all den khat og hasj hans hjerte kan begjære, i tillegg til innvilgelse av dobbel skattefri uføretrygd pluss erstatning for rasisme fra hele det krypende, hvite norske folk?

 

Vi finner oss rett og slett ikke i å bli kollektivt uthengt som rasist, og medansvarlig for forgangne tiders imperialisme, bare i egenskap av å være født som etnisk, hvit norsking. Og det attpåtil av en person fra det som må karakteriseres som et av verdens minst siviliserte land, preget av krig, vold og terror, og med en kultur som glatt sanksjonerer rutinemessig kjønnslemlestelse av småjentene sine, og et kvinnesyn som er til å spy av.  Stort lavere går det vel knapt an å synke, og enda våger Ali Farah å preke om moral og "White trash democracy"?  Og enda en ting: Det er faktisk grenser for hvor langt folk fra tidligere koloniserte land kan bruke dette etter hvert særdeles utslitte imperialismekortet, og fremdeles gjøre krav på kredibilitet.  Dette ble kanskje litt vel krasst for en gentleman, men for å si det slik, i denne debatten er det ikke vi som er rasisten!

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende